“İnsan Türk olur da nasıl Kemal Paşa’dan yana olmaz?” cümlesini hafızalara kazıyan Yaban’ı tavsiye bölümümüze eklemezsek olmaz.
En beğendiğim romanlardan biri olan Yaban’ın konusu; Kurtuluş Savaşı’nda, Anadolu’nun ortasında bir köyde geçer.  Gerek o dönem insanını, gerek günümüz insanını anlamak için hayli done içerir roman. Belli tasvirleri kimi çevrelerden “köylüyü aşağılama” olarak algılanmışsa da ben asla bu fikre kapılmadım.  Halk arasında büyük fedakarlıklar sergileyen insanlar olduğu kadar, kendi çıkarından başka hiçbir şeyi düşünmeyenler de vardı.  Romanda bu ikinci kısma örnek insanımızın portresi sunulmuş.  Bu gerçeklerle yüzleşmek Kurtuluş Savaşı’nın ne denli zor bir ortamda verildiğini anlamamızda daha faydalı olacaktır.

Keyifli okumalar.