Ulu Türkçü Nihal Atsız’ın ölüm yıldönümünde 10 öğrenci kardeşimize
3’er Atsız kitabı armağan ettik.